Professor Terrence Simon

Mechanical Engineering
College of Science and Engineering

Project Investigators

 • Smita Agrawal
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Mahmood Alqefl
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Arya Ayaskanta
 • Longzhong Huang
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Zhao Liu
 • Jian Liu
 • Hunkwan Park
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Leanne Reich
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Mohsen Saadat
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Reema Saxena
 • Chao Zhang
  Mechanical Engineering
  • College of Science and Engineering